Món Zero

Llum i fractals

Tornem a tornar

Família, amistats diverses, conseguts o simplement gent que es perd.

Quan tothom està deixant de banda els blogs personals, jo reactive el meu.

Prompte més coses.

PS: Aquesta vegada va en serio, escriuré.

ha provocat un somni

  1. Someone, 20111121@22:36, diu:

    A ver si es verdad.

Somnia!


Pàgina somniada per l'aldraia.

Powered by WordPress

Ad-Free Blog


Aquest blog està subjecte a una Llicència de Creative Commons.