Món Zero

Llum i fractals

Gentoo

Installant
En directe des de la instalacio de gentoo. Estic utilitzant links, un navegador de text en la tercera terminal mentre ara la primera esta recompilant el kernel mitjan\ant genkernel perque l-altre em fallava. Genkernel tamb’e fallava pero es perque soc molt newbie i com el livecd passa de mi quan li dic que utilitze el mapa es, doncs enlloc dun = havia escrit un ) i tot a la merda. Vorem si ara consegueixc que vaja be o que.
Cosas del software libre que dirian las madres.

Somnia!


Pàgina somniada per l'aldraia.

Powered by WordPress

Ad-Free Blog


Aquest blog està subjecte a una Llicència de Creative Commons.