Món Zero

Llum i fractals

Estat actual

Lamente dir que pel exámen endarrerit de Fourier tot el horari va malament.
No he pogut treballar amb eternitat ni amb aquest blog.
Espere demà fer la còpia de seguretat, la redundant en disc dur i formatar. De fet voldria instalar gentoo també. No sé si em donarà temps a tot.

Somnia!


Pàgina somniada per l'aldraia.

Powered by WordPress

Ad-Free Blog


Aquest blog està subjecte a una Llicència de Creative Commons.