Món Zero

Llum i fractals

Canviem de Host

Again. S’acava el xollo. La promoció de 1&1 arriba a la seua fi, així que tornem a buscar hosts gratuïts. Als pròxims dies el blog pot desaparèixer temporalment. I per l’any vinent, disseny nou. En certa manera. O algo, ja vorem. I potser hi hagen novetats més sovint. O no.

Somnia!


Pàgina somniada per l'aldraia.

Powered by WordPress

Ad-Free Blog


Aquest blog està subjecte a una Llicència de Creative Commons.