Món Zero

Llum i fractals

Archive for abril, 2007

A Song to Say Goodbye

dilluns, abril 2nd, 2007

Placebo – A Song to Say Goodbye

You are one of God’s mistakes,
You crying, tragic waste of skin,
I’m well aware of how it aches,
And you still won’t let me in.
Now I’m breaking down your door,
To try and save your swollen face,
Though I don’t like you anymore,
You lying, trying waste of space..

Before our innocence was lost,
You were always one of those,
Blessed with lucky sevens,
And the voice that made me cry .
My Oh My.

You were mother nature’s son,
Someone to whom I could relate,
Your needle and your damage done,
Remains a sordid twist of fate.
Now I’m trying to wake you up,
To pull you from the liquid sky,
Coz if I don’t we’ll both end up,
With just your song to say goodbye.
My Oh My.

A song to say goodbye,
A song to say goodbye,
A song to say…

Before our innocence was lost,
You were always one of those,
Blessed with lucky sevens,
And the voice that made me cry.

It’s a song to say goodbye.

Diògenes

dilluns, abril 2nd, 2007

Quan puje al metro veig com una mena de síndrome Diògenes s’estén entre la població.
Ara la gent rebusca al fem de forma habitual. Van recorrent les diverses papereres del metro buscant els diaris gratuits que la resta de persones han llença’t.
Estic a favor de reutilitzar diaris, però em pareix que d’aquesta manera es dóna una imatge molt pobra. No podrien el senyor Metrovalencia i els respectius senyors dels diaris gratuits arriabr a algun tipus d’acord per a establir un lloc dins dels propis metros on deixar els diaris un cop llegits per a que els puga llegir la resta de la gent?


Pàgina somniada per l'aldraia.

Powered by WordPress

Ad-Free Blog


Aquest blog està subjecte a una Llicència de Creative Commons.